Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ

February 19, 2019 admin 0

TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN Thời gian: Tour 5 Ngày 4 Đêm Khách sạn: 4 Sao Hãng Hàng không :  Jestar Pacific GIÁ SỐC:  13.990.000đ Khởi hành:   Tháng 3 : 04/03, 11/03, 18/03/2019 Tháng 4 : 1/04 ; 8/04 ; 15/04 ; 22/04  Trương Gia Giới được xem là chốn bồng lai tiên […]

Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5Đ

May 17, 2018 admin 1

TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN Thời gian: Tour 6 Ngày 5 Đêm Khách sạn: 4 Sao Hãng Hàng không :  Jestar Pacific GIÁ SỐC:  14.990.000đ Khởi hành:   Tháng 3 : 08/03, 13/03, 15/03, 20/03 , 22/03 , 27/03 , 29/03/2019 Tháng 4 : 3/04 ; 5/04 ; 10/04 ; 15/04 ; 17/04 […]